Villkor

Senast uppdaterad: April 2020

Webbplatsadressen är: https://happycleaners.se/

Ägare : HAPPY CLEANERS, nedan kallade HAPPY CLEANERS.

Villkor

1. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor. Tillgång till sajten och dess användning är föremål för användningsvillkoren och tillämpliga lagar och förordningar. Genom att komma åt och använda denna webbplats accepterar du dessa villkor.

2. Innehavsägande - Webbplatsen och allt innehåll, inklusive men inte begränsat till text och bilder, är egendom och upphovsrätt för HAPPY CLEANERS, om inte annat anges. Det är förbjudet att använda innehållet utan skriftligt tillstånd från ägaren till innehållet i enlighet med lagarna om immateriell egendom. HAPPY CLEANERS kan erbjuda användaren eller klienten, på hans uttryckliga begäran, genom ett avtal, rätten att använda i en beskrivd form, ett visst innehåll på webbplatsen. Detta avtal gäller strikt för det innehåll som fastställts i förväg, under en viss period och endast för den person som begärde och fick använda det.

3. Användning av sajten - Du får använda den här webbplatsen för din personliga och icke-kommersiella användning, bara ladda ner innehållet i enlighet med upphovsrätt och annan immateriell information. Med undantag för vad som anges ovan, har du inte rätt att distribuera, modifiera, kopiera, överföra, visa, återanvända, reproducera, överföra eller använda innehållet utan skriftligt medgivande från HAPPY CLEANERS. Det är förbjudet att använda webbplatsen för att överföra material som kan utgöra eller uppmuntra beteende som kan ge upphov till ett brott eller som bryter mot lagen på något sätt. Det är förbjudet att använda webbplatsen för reklamändamål.

Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver praxis för personuppgifter som vi samlar in via denna webbplats.

All personlig information, inklusive men inte begränsad till: namn, adress, telefonnummer eller e-postadress, som du skickar på webbplatsen, via e-post eller på något annat sätt, kommer att användas i enlighet med sekretesspolicyn.

Dina personuppgifter kan användas av HAPPY CLEANERS för information via e-post, e-post eller andra kommunikationsmedel om order etc.

Uppgifterna från kunderna är strikt konfidentiella. HAPPY CLEANERS åtar sig att inte tillhandahålla denna information till tredje part eller företag och att använda dem strikt för användning av affärsförhållandet mellan kunden och HAPPY CLEANERS. Denna webbplats använder säkerhetsåtgärder mot förlust, förändring, missbruk av information under vår kontroll.

HAPPY CLEANERS åtar sig att respektera dina rättigheter enligt lagen om skydd av personuppgifter.

Du kan alltid begära rättelse, uppdatering, blockering, radering eller omvandling av dina personuppgifter via e-post skickad till info@happycleaners.se.

Kontaktformulär

Genom att använda kontaktformuläret i KONTAKT-avsnittet på webbplatsen (https://happycleaners.se/kontakt) användaren/klienten tillåter HAPPY CLEANERS att kontakta honom på alla tillgängliga sätt, inklusive elektroniska medel.

Genom att fylla i fälten i kontaktavsnittet tillåter användaren / kunden HAPPY CLEANERS att kontakta honom med hjälp av de angivna kontaktuppgifterna.

Den delvisa eller fullständiga kompletteringen av kontaktformuläret och dess överföring utgör inte på något sätt ett åtagande från HAPPY CLEANERS sida att kontakta användaren / klienten.

Cookies policy

Förutom data som samlas in direkt, till exempel information om namn eller e-postadresser, samlar vår webbplats information om enheten du använder och vilka sidor på vår webbplats som har nåtts, hur länge osv. Den senaste informationen har tre källor: serverloggfiler , kakor och pixeltaggar.

Filerna på servern hänvisar till din IP, som automatiskt loggas in i serverfilerna när du använder webbplatsen. HAPPY CLEANERS använder IP-adresser för att beräkna användningsnivåer på webbplatsen, diagnostisera problem och administrera webbplatsen. IP-adresssamling är ett standardförfarande på Internet och används av många webbplatser. Dessa uppgifter är en särskild kategori från personuppgifter.

En cookie är en textfil som innehåller data som samlas in när du besöker en webbplats. De är utformade för att hjälpa webbplatser att identifiera tidigare användaraktiviteter, som inkluderar klick på länkar eller sidor, återgår till sidor under flera månader, och så vidare.

Cookies är filer som skickas från en server till en persons dator, de är standard och webbplatser använder dem för att förenkla åtkomsten till en webbplats och för att underlätta användningen. Cookies orsakar inga ändringar eller skador på din dator eller filer. Om du inte vill att den här informationen ska lagras av cookies har de flesta webbläsare enkla metoder för att tillåta radering av lagrade cookies, automatisk avvisning av cookies eller valet att acceptera eller avvisa.

För en bättre förståelse klassificerar vi nedan de typer av cookies som används på denna webbplats, så att du kan bestämma om du vill ta bort eller inaktivera dem.

- Strikt nödvändiga cookies - låt dig surfa på webbplatsen och använda dess funktioner. Denna typ samlar inte in information om dig som kan användas för reklam, marknadsföring, marknadsföring av produkter eller tjänster eller för att spela in din aktivitet på Internet.

- Prestandakakor - samla information om hur du använder webbplatsen (sidor som visas oftast osv.). Den samlar inte in information som identifierar dig, all data är anonym. Dessa kakor används bara för att förbättra hur webbplatsen fungerar.

- Funktionalitetskakor - registrera de val och ändringar som gjorts på webbplatsen och erbjuda personliga användningsfunktioner. Dessa cookies hänvisar strikt till vår webbplats.

- Målkakor - leverera annonser eller meddelanden i enlighet med dina intressen och kan vara länkade till andra webbplatser (t.ex. Facebook).

Ta bort cookies

Om du inte håller med om användningen av cookies på vår webbplats kan du ta bort dem genom att följa stegen nedan. Du kan också göra inställningar så att webbläsaren du använder blockerar cookies eller varnar dig med ett meddelande innan du lagrar cookies. Om du tar bort cookies kanske du inte kan använda några av tjänsterna på de webbplatser du besöker.

Förfarandet för automatisk radering av cookie för Chrome är:

Klicka på menyikonen i det övre högra hörnet (som 3 horisontella staplar), välj Settings> Show advanced settings > Privacy och tryck på Content settings.

I fönstret som öppnas under cookies väljer du knappen "Keep local data only until you quit your browser."

Klicka på Done längst ner i fönstret.

För en annan webbläsare eller för andra inställningar kan du hitta information och information på många webbplatser

Pixel-taggar samlar grundläggande statistik om webbplatsanvändning och feedback, vilket gör att besökare kan räknas (för statistiska ändamål), tillhandahålla varumärkestjänster och analysera effektiviteten i marknadsförings och reklamkampanjer.

HAPPY RENGÖRARE kan granska och uppdatera dessa villkor utan föregående meddelande när som helst. För att ta reda på användarvillkoren måste du besöka vår webbplats.

Google Analytics och Adwords

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies. På vår webbplatsoperatörs vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, rapportera om webbplatsaktivitet och tillhandahålla relaterade tjänster till din webbplatsoperatör. Du kan vägra att använda cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar.

Om du vill kan du undvika upptäckt av Google Analytics genom att klicka på länken nedan. Den kommer att ställa in en undantagskaka som förhindrar insamling av information på denna webbplats i framtiden:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vi använder Google Analytics för att utvärdera data i AdWords-programmet för statistiska ändamål. Om du inte vill ha det här kan du hantera dina inställningar (https://adssettings.google.com/ )

Ordning/Betalning

Kunden måste se till att alla tillhandahållna uppgifter är verkliga och korrekta, annars medför konsekvenserna. Kunden kommer att kontaktas efter att beställningen har slutförts av en HAPPY CLEANERS anställd, för bekräftelse.

HAPPY CLEANERS kan vägra en beställning efter föregående meddelande, utan skyldighet och utan att någon som kräver skadestånd, i följande situationer:

  • Ofullständig eller felaktig kundinformation
  • Klientens aktivitet kan orsaka skador på HAPPY CLEANERS webbplatsen
  • Påföljande beställningar misslyckades
  • Objektiva skäl - till exempel situationen där kunden inte garanterar att betalningsmetoden är giltig.

Även om den har vidtagit alla åtgärder för att säkerställa att informationen som presenteras på webbplatsen är korrekt och korrekt är HAPPY CLEANERS inte ansvarig för eventuella fel som kan uppstå vid utfyllande av formulärerna på webbplatsen. Informationens noggrannhet är användarnas/kundernas ansvar.

Konfliktlösning

Alla konflikter mellan HAPPY RENGÖRANDE och kunder kommer att lösas i vänskapsmatch. Skicka i så fall ett e-postmeddelande eller ring kontaktnumret på webbplatsen. Om konflikten inte lösas i vänskapsmatch kommer de rumänska lagbestämmelserna på området att tillämpas, den första lösningen är medling och sedan överklagande till behöriga rumänska domstolar.

Force majeure

Ingen av parterna i avtalet kan hållas ansvarig för fullständig eller delvis underlåtenhet eller försenad skyldighet, om de orsakats av force majeure. Parterna kommer omedelbart att informera om force majeure och vidta alla nödvändiga åtgärder för att begränsa de obehagliga konsekvenserna av händelsen. Om force majeure-händelsen inom 15 dagar inte upphör, har parterna rätt att ensidigt säga upp avtalet utan att kräva skadestånd. Force majeure kommer att bevisas genom lag.

Om någon av ovanstående klausuler visar sig vara ogiltig eller ogiltig påverkar detta inte giltigheten för de andra klausulerna.

Genom att starta beställningen och köpet accepterar kunden villkorslöst användarvillkoren, varvid deras värde är detsamma som ett giltigt avtal.

Genom att fylla i beställningsformuläret samtycker kunden till att behandla personuppgifter i enlighet med lagen.